Tag: người cao tuổi

VNTB – Hãy dừng bắt ép dân

- 13.07.2024 3:22

Châu Nam Việt    (VNTB) - Chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng là bước tiến hay là gánh nặng đối với nhóm ... Đọc thêm

VNTB – “Siêu già” trong cảnh khốn khó

- 31.07.2023 4:50

Thới Bình   (VNTB) - “Việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà ... Đọc thêm

VNTB – Năng lực nội tại ở người cao tuổi

- 06.05.2023 5:30

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Điều quan trọng đối với người cao tuổi là duy trì các quyền về sức khỏe và tận ... Đọc thêm

VNTB – Người già ở Việt Nam: ưu đãi người có “lý lịch tốt”

- 23.04.2023 4:18

Thới Bình   (VNTB) - Chính sách an sinh “chăm sóc dài hạn” sẽ ưu tiên hơn cho người cao tuổi “có công với cách mạng”. ... Đọc thêm

VNTB – Cải thiện chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi

- 22.04.2023 6:42

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Các chính phủ trên khắp thế giới đang gặp thách thức trong việc tạo ra và điều chỉnh ... Đọc thêm

VNTB – Để tuổi già minh mẫn, hãy cố gắng ‘leo cao’ nhất có thể

- 21.11.2021 6:32

Đông Đô   (VNTB) - Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73.   Hội Lão khoa Việt ... Đọc thêm

VNTB – Tâm sự người bước qua tuổi 90

- 05.01.2020 7:43

Lê Bá Vận   Ngày đầu năm Dương lịch, 01 tháng 01 năm 2020. Tuy là tết Tây song trong nhà ông Huấn, khác mọi ... Đọc thêm

VNTB – Một nhà báo và một thằng nhà báo trong báo chí cách mạng

VNTB – Một nhà báo và một thằng nhà báo trong báo chí cách mạng

- 20.06.2015 1:00

Đinh Liên (VNTB) "Vạch trần cái xấu - thành tựu cơ bản của thuyết tiến bộ - là một nhiệm vụ của họ. Với sự ... Đọc thêm

VNTB – Những bất thường trong vụ báo Người cao tuổi

- 07.03.2015 5:02

Nguyễn Đình Ấm (VNTB) - Vì nguyên nhân, động cơ gì mà bộ 4T « thanh tra đột xuất », kết tội, phạt nặng, khởi ... Đọc thêm