Tag: Nguyễn Đình Ấm

VNTB – Phong trào phá đình, chùa ở quê tôi

- 19.02.2024 2:32

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Sau cải cách ruộng đất quê tôi bước vào phong trào “bài trừ phong kiến” phá đình, chùa, miếu, ... Đọc thêm

VNTB – Sự tai hại của … thi đua

- 19.01.2024 12:18

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Dân đâu cần thứ gọi là hô hào, thi đua   Tôi chưa thấy nước văn minh nào có ... Đọc thêm

VNTB – Chuyến bay giải cứu, khó hiểu quá!

- 14.08.2023 2:13

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Các quan chức bộ ngành “nắm thóp” các doanh nghiệp và tha hồ nhũng nhiễu để vơ vét.   ... Đọc thêm

VNTB – Việc trù dập như với cô Lê Thị Dung là rất phổ biến ở xứ này

- 10.05.2023 1:50

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB)  - “Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”   Ở một xứ xở như Việt Nam thì ... Đọc thêm

VNTB – Tiếp viên làm cửu vạn, hải quan nhận bồi dưỡng

- 23.03.2023 1:32

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Do lương thấp (so với công việc) để kiếm số tiền kha khá nhiều tiếp viên phải kiếm thêm ... Đọc thêm

VNTB – Tôi không bao giờ có tết nữa 

- 25.01.2023 7:06

  Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Lại một cái tết nữa, ngoài nỗi buồn số phận anh tôi lại thêm nối xót xa với ... Đọc thêm

VNTB – Tham nhũng:  Hữu tình & “Lộc trời” 

- 10.01.2023 1:57

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Ở một xã hội mà tham nhũng là thượng sách đi đến giàu sang phú quý thì rất ít ... Đọc thêm

VNTB – Hãy cẩn trọng để “ăn không bõ ị…”

- 30.12.2022 12:15

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Việt Nam đã thoát đại họa trong “gang tấc”. Tuy nhiên, một thảm họa mới đang rình rập Việt ... Đọc thêm

VNTB – Vietnam Airlines “hợp tác toàn diện” với China Southern Airlines: Mừng hay lo? 

- 24.09.2022 12:06

Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Nếu bần cùng phải nhờ nguồn lực nước ngoài thì cũng không nên ở doanh nghiệp của Trung Quốc ... Đọc thêm

VNTB – Thương tiếc Đại tá Nguyễn Đăng Quang 

- 29.07.2022 6:06

  Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - "Mọi ân huệ của chú, của anh và mọi quan chức, công chức, viên chức  ăn lương nhà ... Đọc thêm

VNTB – Tập quán ăn uống kinh khủng của người Việt

- 09.07.2022 5:45

  Nguyễn Đình Ấm   (VNTB) - Tập quán ăn uống bẩn thỉu, phản khoa học của người Việt đã góp phần làm giảm giá ... Đọc thêm