Tag "Nguyễn Đình Khang"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – “Quy hoạch Nguyễn Đình Khang” và nhân sự đảng

Nha Trang (VNTB) – Hoạn lộ của Nguyễn Đình Khang có bước đầu tương tự như Đinh La Thăng. Chiều 28-7-2019, hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Vì sao cần phải sửa đổi Luật Công đoàn?

Trần Dzạ Dzũng (ghi) (VNTB) – Lý do dễ thấy nhất, nếu tiếp tục không có quyền tự do công đoàn thì các thỏa thuận thương mại của Việt Nam