Tag "Nguyễn Hoàng Hải"

Back to homepage
Đối Diện VNTB

VNTB – Tâm tình với doanh nhân Lê Phước Vũ

Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) – Lời ông nói, chẳng khác nào ông tạt vào nỗi đau của đồng loại bằng những ngôn từ sặc mùi tiền bạc như muốn chứng

VNTB

VNTB- Yên Bái: Sao lại đổ thừa đường sụp vì cái ao?

Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) – Có nhà báo nói vui rằng chẳng biết năm nay Táo giao thông của VTV lên chầu Ngọc Hoàng có kể cho Ngài nghe đường

Diễn Đàn VNTB

VNTB – Thư gởi Ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) Vấn đề này, xin Ngài hãy lưu ý giùm, chỉ tính riêng Formosa, nếu không có Người Dân phát hiện, tiên phong điều tra và lên tiếng từ

Đối Diện VNTB

VNTB- Thơ: Biển và thuyền quật khởi

Nguyễn Hoàng HảiChính quyền thời nông nổi.. Quyết sách đầy sôi nổi… Các quan thầy phấn khởi… Hồ hởi For-mo-sa…            Ơi hỡi!!!!! For-mo-sa…    

Diễn Đàn VNTB

VNTB- Quốc hội có làm ”người tử tế” được không?

Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) – Xin được trích lời của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Hãy làm người tử tế”. Nhân sự kiện tân chủ tịch quốc hội bà

Đối Diện VNTB

VNTB- Thư gửi đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa về ‘ủy ban lâm thời giải quyết Formosa’

Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) – Thưa ngài Trương Trọng Nghĩa, sở dĩ tôi không tin vào quốc hội sẽ là những người đại diện để đem lại lợi ích cho