Tag: Nguyễn Phú Trọng

VNTB – Vỗ cho béo rồi thịt

- 28.11.2023 7:16

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Nuôi lợn và giết lợn là một chính sách của đảng.   Trong bối cảnh dân lo về ... Đọc thêm

VNTB – Lại phải sửa luật phòng, chống tham nhũng?

- 24.11.2023 4:37

Nguyễn Huỳnh   (VNTB) - “Cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam”.   ... Đọc thêm

VNTB – Chạy chức ( Bài 1)

- 21.11.2023 5:47

Phạm Đình Trọng   (VNTB) - Hạng quan chức chỉ có con người hưởng thụ, không có con người trách nhiệm có mặt khắp các ... Đọc thêm

VNTB – Ứng viên giải Nobel hòa bình 2024: giáo sư Nguyễn Phú Trọng

- 27.10.2023 3:42

Nguyễn Nam   (VNTB) - Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục quảng bá về “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng”   Theo di chúc của ... Đọc thêm

(VNTB) – Vì sao trì hoãn ban hành luật về quyền biểu tình?

- 25.10.2023 2:16

Hà Nguyên – Cát Tường   (VNTB) - 3 khóa liền ở vị trí Tổng bí thư, song ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể ... Đọc thêm

VNTB – Nông thôn mới, gia đình văn hóa mới và… chấn hưng văn hóa

- 24.10.2023 12:27

Định Tường   (VNTB) - “Chấn hưng văn hóa” là yêu cầu được đưa ra của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.   Đầu tháng ... Đọc thêm

VNTB – Có thể tin tưởng giao Trung Quốc làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam cho Hà Nội?

- 21.10.2023 3:00

Thạch Hãn   (VNTB) - Đại diện Tổng công ty Xây dựng cảng Trung Quốc (CHEC), Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) ... Đọc thêm

VNTB – “Cái tôi” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

- 16.10.2023 3:53

Thới Bình   (VNTB) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cơ chế của Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản ... Đọc thêm

VNTB – Tổng bí thư đã… hết bài?

- 15.10.2023 1:12

Đông Đô   (VNTB) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cứ cậy mình là cán bộ cấp trên đi xuống hoạnh họe với dân ... Đọc thêm

VNTB – Tự do tư tưởng, tự do học thuật trong môi trường nào?

- 11.10.2023 12:40

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đảng viên “phát huy tự do tư tưởng, học thuật”…   Cuối mùa quyền ... Đọc thêm

VNTB – Chưa thấy gì mới ở hội nghị trung ương 8 vừa kết thúc

- 09.10.2023 3:22

Thạch Hãn   (VNTB) - Nhìn từ diễn văn bế mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho thấy sau 7 ngày làm việc, ... Đọc thêm