Tag: Nguyễn Quang Duy

VNTB – Thủ tướng kiêm bộ trưởng của năm bộ – Dân chủ Úc có vấn đề?

- 03.09.2022 6:36

  Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Cựu Thủ tướng Scott Morrison (Đảng Tự do) từng giữ chức bộ trưởng của năm bộ trong nội ... Đọc thêm

VNTB – Lê Thị Trang Đài: chính trị gia gốc Việt đầu tiên thắng cử Dân Biểu Liên Bang Úc.

- 25.05.2022 6:20

Nguyễn Quang Duy Ứng cử viên độc lập Lê Đài (Lê Thị Trang Đài), một người Việt tị nạn cộng sản, vừa giành được ghế ... Đọc thêm

VNTB – Trung Cộng cài gián điệp ảnh hưởng bầu cử ở Úc

- 15.02.2022 12:02

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Bản Đánh Giá An Ninh của Cơ Quan Tình Báo Úc cho thấy tình trạng cộng sản xâm nhập ... Đọc thêm

VNTB – Chỉ tự do chính trị mới giúp Việt Nam chống được tham nhũng

- 17.06.2021 1:03

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Đảng Cộng sản không còn khả năng kiểm soát hay họ chỉ còn đủ năng lực tập trung vào ... Đọc thêm

VNTB – Xã hội đa văn hóa tại Úc và vụ nhóm du học sinh xúc phạm cờ vàng

- 01.06.2021 4:36

Nguyễn Quang Duy   Trên trang của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Úc (The National Museum of Australia) có bài viết “Chấm dứt chính sách ... Đọc thêm

VNTB – Bầu cử Quốc Hội Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa

- 23.05.2021 12:04

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Bầu cử trước 1975 ở miền Nam vui lắm, các ứng cử viên với cả đoàn xe, đoàn người, ... Đọc thêm

VNTB – Chủ nghĩa nào đã làm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975 ?

- 18.05.2021 1:18

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Sau 46 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều người, kể cả những học giả ngoại quốc, vẫn tin rằng ... Đọc thêm

VNTB – Lịch sử không do“Bên Thắng Cuộc” viết

- 30.04.2021 4:06

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Lịch sử là sự thật, bởi thế mới nói lịch sử không đứng về phía Tướng Võ Nguyên Giáp, ... Đọc thêm

VNTB – Tổng thống Trần Văn Hương mẫu người quốc gia tiêu biểu (*)

- 27.04.2021 1:50

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Ông Hương đã thực hiện lời hứa, từ chối lời mời di tản của người Mỹ và người Pháp, ... Đọc thêm

VNTB – Chiến lược phát triển Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nguyên giá trị (*)

- 13.04.2021 12:52

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Ngay từ khi thành lập ngày 26/10/1955, Việt Nam Cộng Hòa chọn con đường phát triển xã hội lấy con ... Đọc thêm

VNTB – Liệu Hoa Kỳ có thể tiếp tục lãnh đạo thế giới ? *

- 02.04.2021 6:55

Nguyễn Quang Duy   (VNTB) - Tổng thống Joe Biden muốn thực hiện chính sách 'nước Mỹ trở lại' tăng cường sự lãnh đạo của ... Đọc thêm