Tag "Nguyễn Thanh Long"

Quay lại trang chủ
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – ‘Xài qua – xài lại’ ở chính trường Việt Nam

Nguyễn Nam (VNTB) – Gọi cách dân dã ‘xài qua – xài lại’ là vì đang làm phó thủ tướng trong nội các chính phủ, ‘đùng một cái’ ông Tổng