Tag: Nguyễn Thông

VNTB – Thành Bưởi và đấu tố kiểu “cải cách ruộng đất”

- 06.11.2023 7:36

Nguyễn Thông   (VNTB) - Nói không quá, Thành Bưởi là đại gia vận chuyển.   Điều cần khẳng định ngay từ đầu, Thành Bưởi ... Đọc thêm

VNTB – Thành ngữ mới: Tư bản giãy chết

- 30.04.2023 4:38

Nguyễn Thông   (VNTB) -  Ngày 30.4. Ngày này 48 năm trước, người cộng sản sau 21 năm đốt cháy dãy Trường Sơn đã vào ... Đọc thêm

VNTB – Cứ làm như có giá lắm

- 21.04.2021 12:21

Nguyễn Thông   (VNTB) - Phải công nhận ngôn ngữ Việt có từ “bầu bán” hay thật. Bầu và bán.   Nhiều ông to bà ... Đọc thêm

VNTB – Nhớ… Tin Sáng

- 25.02.2021 12:14

Nguyễn Thông   (VNTB)  - Tin Sáng giờ chỉ còn trong hoài niệm bởi nó đã bị bức tử cách nay 40 năm, năm 1981, ... Đọc thêm

Không khen

- 13.07.2020 1:41

Nguyễn Thông (VNTB) - “Cứ bắt bớ kiểu này, anh em lấy tinh thần đâu làm việc?” Ngôn ngữ của kỳ Hoa Sơn luận kiếm ... Đọc thêm

VNTB – Cứ nói điều mình cho là đúng

- 08.07.2020 2:18

Nguyễn Thông (VNTB) - Trong xã hội dân chủ, mỗi người đều có quyền biểu đạt suy nghĩ của mình. Không nên ép buộc nhau, ... Đọc thêm