Tag "nhà lãnh đạo nhân dân"

Quay lại trang chủ
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Tập Cận Bình thiệt xứng danh ‘lãnh đạo nhân dân’

Trần Kiên   (VNTB) – xã hội bắt đầu nghi ngờ vào ‘nhà lãnh đạo của nhân dân’, một danh hiệu có từ thời Mao Trạch Đông vừa được phong