Hồ Duy Hải - vân tay

Nhà Thơ Trần Đăng Khoa: Chuyện nực cười và chuyện ở nhà Hồ Duy Hải

Trần Đăng Khoa   (VNTB) – Lão tình nguyện cùng nhân dân đứng bên cạnh người đốt lò vĩ đại, là TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: