Tag "nhận tiền nước ngoài"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Hội đoàn xã hội dân sự có được quyền nhận hỗ trợ tài chính từ các quỹ hợp pháp ở nước ngoài?

Hoài Nguyễn (VNTB) – Sử dụng viện trợ nước ngoài để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia