Tag: những nguy cơ nội tại

VNTB – Đảng CSVN: Những nguy cơ nội tại (bài cuối)*

- 11.11.2020 12:01

Đan Tâm (VNTB) - Một câu hỏi quan trọng mà mỗi người Việt Nam phải có câu trả lời là cái gì sẽ đến: một tình trạng ... Đọc thêm

VNTB – Giấc mộng Trung Hoa không thành của Tập Cận Bình (Bài 26)*

- 10.11.2020 12:01

Đan Tâm  (VNTB) - Khả năng TC của Tập Cận Bình có thể thực hiện được giấc mộng Trung Hoa bá chủ giới hầu như không ... Đọc thêm

VNTB – Tồn vong theo số phận nổi trôi của ĐCSTQ anh em (bài 25)*

- 09.11.2020 12:02

Đan Tâm Bài 25: Tồn vong theo số phận nổi trôi của ĐCSTQ anh em (VNTB) - Vì nhiều yếu tố tương đồng của ĐCSTQ đồ ... Đọc thêm

VNTB – Tồn vong do đặc tính tự thân của chính ĐCSVN (bài 24)*

- 06.11.2020 11:30

Đan Tâm (VNTB) - Thước đo chính xác về ổn định quốc gia là sự hoạt động của hệ thống xã hội dân sự độc ... Đọc thêm

VNTB – Tồn vong do đặc tính tự thân của chính ĐCSVN( Bài 23)*

- 06.11.2020 12:02

Đan Tâm  (VNTB) - Đảng cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội 13 trong tình trạng không khác bao nhiêu Đảng cộng sản ... Đọc thêm

VNTB – Tồn vong do đặc tính tự thân của chính ĐCSVN (bài 22)*

- 05.11.2020 12:00

Đan Tâm (VNTB) - Một tương lai bất định đang ở phía trước – ngay sau khi đại dịch Covid-19 chấm dứt. Bài 22: ĐCSVN ... Đọc thêm

VNTB – Toàn cầu hoá hậu Covid-19 và nguy cơ cho ĐCSVN (bài 21)

- 04.11.2020 12:01

Đan Tâm (VNTB) - Nguồn chính của xung đột trong thế giới mới sẽ không chỉ tập trung vào vấn đề hệ tư tưởng hay ... Đọc thêm

VNTB – Thế giới toàn cầu hoá mới ảnh hưởng đến ĐCSVN ra sao? (bài 20)*

- 03.11.2020 12:01

Đan Tâm  (VNTB) - Các nước văn minh đang lấy "Hệ sinh thái Internet và Trí tuệ Nhân tạo"mới" cho công việc và cuộc sống ... Đọc thêm

VNTB – Covid-19 và chuỗi cung ứng toàn cầu phụ thuộc vào Trung Quốc (bài 19)*

- 02.11.2020 12:01

Đan Tâm  (VNTB) - Biện pháp nặng nề nhất nhằm nhằm chấm dứt sự phụ thuộc ‘chuỗi cung ứng’ vào Trung Quốc là  "Buộc ĐCSTQ chịu ... Đọc thêm

VNTB – Đảng CSVN có chịu nổi quy luật vận hành tất yếu trên thế giới? ( bài 18)*

- 01.11.2020 12:20

Đan Tâm  (VNTB) -Phong trào bài Trung Cộng – đúng ra là bài ĐCSTQ sẽ phát triển đến mức mà người Trung Quốc sẽ phải ... Đọc thêm

VNTB – Những sự kiện đang làm sụp đổ ĐCSTQ ( bài 16)*

- 30.10.2020 12:01

Đan Tâm  (VNTB) - Sao chép y nguyên chính sách của ĐCSTQ để áp dụng cho Việt Nam trong 30 năm qua là tự chui ... Đọc thêm