Tag "nợ công Việt Nam"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Nợ công liên tục tăng và đó là chỉ dấu của thành công?

Nguyễn Huỳnh   (VNTB) – Sang năm 2021, nợ công theo dự toán lên đến 4 triệu tỉ đồng thì bình quân mỗi người “gánh” 40 triệu đồng nợ công.

Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Những cảnh báo về “cơ đồ Việt Nam”

Mai Lan (VNTB) – Quốc hội vừa tiếp tục cảnh báo nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ chạm trần 25% tổng thu ngân sách của năm 2020

Kinh tế

Tốc độ tăng nợ công cao nhất trong lịch sử

Tốc độ tăng nợ công cao nhất trong lịch sử, nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng về tình hình sản xuất kinh doanh dù kinh tế đạt tăng trưởng