VNTB – Biểu tình lớn ở Nội Mông phản đối việc giới hạn dạy tiếng Mông Cổ

Anh Khoa dịch (VNTB) -‘Tới chết vẫn là người Mông Cổ” Các cuộc biểu tình nổ ra khắp khu vực Nội Mông của Trung Quốc khi hàng nghìn người dân... đọc thêm »
bệnh dịch hạch

VNTB – Nhà Cầm quyền Trung Cộng Báo cáo Ca nghi nhiễm Bệnh Dịch hạch tại Khu tự trị Nội Mông

Anh Khoa dịch   (VNTB) – Nhà chức trách Trung cộng ở khu vực Nội Mông đã đưa ra cảnh báo về một ca nghi nhiễm dịch hạch, bệnh đã... đọc thêm »

Trung Quốc đóng cửa khu công nghiệp hóa chất sau các cuộc biểu tình

Một chính quyền địa phương ở Nội Mông, Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa và di dời địa điểm một khu công nghiệp hóa chất sau khi xảy ra... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: