Tag: nữ thần công lý Justitia

VNTB – Tại sao nữ thần công lý lại bịt mắt?

- 14.12.2020 12:52

Hà Nguyên   (VNTB) - Dải băng bịt mắt được giải thích là tượng trưng cho sự vô tư, khách quan; công lý sẽ không ... Đọc thêm

VNTB – Sao không dựng tượng Hồ Chí Minh làm biểu tượng của khát khao công lý?

- 27.04.2020 2:56

Lynn Huỳnh (VNTB) - Đã là con người, cho dù là luật sư, thẩm phán hay vua chúa không thể là biểu tượng của công ... Đọc thêm