Tag "nước chấm công nghiệp"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Sự lúng túng của nhà chức trách, hay việc ‘bó tay’ trước lợi ích nhóm quyền lực?

Phú Quốc (VNTB) – “Tôi cho rằng làm nước chấm công nghiệp mà gắn chữ “mắm” vào là không ổn. Tôi sẽ cho rà soát lại, nếu thấy chưa ổn