VNTB- Oan khốc tại Bình Dương: Đình chỉ điều tra bị can nhưng không chứng nhận oan sai

Hàn Giang  (VNTB) –  Ông Nguyễn Chí Dũng cũng gửi lời cám ơn đến Việt Nam Thời Báo, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam đã tận tình giúp đỡ... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: