Tag "OHCHR"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam về thành viên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam bị giam giữ và Phạm Đoan Trang

Việt Nam Thời Báo  Liên Hiệp Quốc ngày 17/11/2020 đã cho đăng công khai bản chất vấn VNM 3/2020 đối với chính phủ Việt Nam đề ngày 17/9/2020  Năm cơ

Diễn Đàn VNTB

VNTB – Hiện tượng cá chết miền Trung: Việt Nam từ chối sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc?

Thái Văn (VNTB) “Tuy nhiên, cho đến nay Liên Hiệp Quốc đã không nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ chính thức nào từ các cơ quan T.Ư hoặc