Tag "Pelosi"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Người Việt háo hức trước Thông điệp Liên bang Mỹ?*

Hữu Sự (VNTB) – Nước Mỹ chưa phải là mô hình dân chủ tuyệt vời nhất, hoàn thiện nhất. Nhưng khi đặt trên nền tảng Cộng hoà, nước Mỹ có