Tag: peru

VNTB – Peru : vắc-xin COVID Trung Quốc có hiệu quả 50,4%

- 14.08.2021 2:03

(VNTB) - Một nghiên cứu cho thấy vắc xin Sinopharm Trung Quốc có hiệu quả 50,4% ngăn ngừa lây nhiễm ở nhân viên y tế ... Đọc thêm