Tag "Phạm Thị Minh Hiền"

Back to homepage
Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Ông Phùng Xuân Nhạ nên từ chức bộ trưởng

Mai Lan (VNTB) –  Ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ càng cần làm gương, qua việc xin từ nhiệm vị trí là người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam.