Sân golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Phụ Lục

Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án rút ruột tài nguyên đất đai, mà về... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết (bài cuối)

Bài 6. Làm sao cho có niềm tin? Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 6a)

Bài 6. Làm sao cho có niềm tin? Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án... đọc thêm »
Sân golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết (Bài 5)

Bài 5. Người trong cuộc chơi   Phan Bình Minh   (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 4)

Bài 4. Kế hoạch hoàn hảo Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án rút ruột... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 3)

Bài 3. “Tỉnh Rạng Đông” Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án rút ruột tài... đọc thêm »
sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 2)

Bài 2. Nhận diện nhóm lợi ích Bài 1: Thách thức lò Ông Trọng … Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết (bài 1)

Bài 1. Thách thức lò Ông Trọng … Phan Bình Minh I. Giới thiệu và lời dẫn 1. Giới thiệu Chuỗi bài viết này chúng tôi giới thiệu một dự án... đọc thêm »