Tag: Phan Bình Minh

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – cần xem xét lại môi trường đầu tư

- 03.09.2021 5:19

Phan Bình Minh Các bài viết chuyên mục Sân golf Phan Thiết , chúng tôi đã phân tích sự bất bình đẳng giữa các nhà ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Đơn phản biện, ngày 30/09/2019 của ông Đinh Trung (phần 2)

- 02.09.2021 11:33

Phan Bình Minh   Ông Đinh Trung (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủỵ Bình Thuận) gửi “Đơn Phản ảnh và ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Đơn phản biện, ngày 30/09/2019 của ông Đinh Trung (phần 1)

- 02.09.2021 5:49

Phan Bình Minh   Sau khi ông Đinh Trung gửi “Đơn Phản ảnh và đề nghị” ngày 02/01/2019 , Thanh tra Chính phủ có Báo ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – 
Đơn Phản ảnh và đề nghị, ngày 02/01/2019, của ông Đinh Trung

- 31.08.2021 4:04

Phan Bình Minh   (VNTB) - Ông Đinh Trung đã chỉ ra nhiều biểu hiện sai trái, tiêu cực “lợi ích nhóm”, trong quá trình ... Đọc thêm

VNTB – Người cộng sản Đinh Trung – Sân Golf Phan Thiết – Bài 14

- 30.08.2021 2:45

Phan Bình Minh   (VNTB) - Những người cộng sản chân chính ngày càng hiếm hoi và cô đơn.   Bên cạch dịch Covid-19 diễn ... Đọc thêm

VNTB – Sân golf Phan Thiết – Bài 13. Những người cộng sản

- 20.08.2021 1:17

Phan Bình Minh   (VNTB) - Rõ ràng đây là cuộc chiến giữa những người cộng sản chân chính và những người cộng sản thực ... Đọc thêm

VNTB – Sân golf Phan Thiết: Ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 1)

- 05.09.2020 2:35

Phan Bình Minh (VNTB) - Vụ “Xẻ thịt Sân golf Phan Thiết”, Thanh tra lần thứ hai, nhưng không công bố kết quả đúng kế ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết: tin nhắn ẩn danh

- 29.07.2020 11:37

Phan Bình Minh    (VNTB) - Thanh tra lần 2 Sân golf Phan Thiết ở Bình Thuận, theo kế hoạch, kết quả thanh tra công ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Tỉnh Trưởng Rạng Đông xảo biện

- 20.07.2020 12:25

Phan Bình Minh   (VNTB) - Xin hỏi Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Đông: dự án xẻ thịt phân lô bán Sân golf Phan ... Đọc thêm

Chuyển đổi sân Golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? ( Bài 1 -2)

- 14.07.2020 1:08

Mai Văn Tam   (VNTB) - Các bài viết của ông Mai Văn Tam thuần túy về mặt chuyên môn về pháp luật đất đai, ... Đọc thêm

VNTB – Sân golf Phan Thiết: anh hùng ra tay

- 07.07.2020 12:35

Phan Bình Minh (VNTB) - Anh hùng Nguyễn Văn Đông gửi văn bản Văn bản số 82 CV/TH-BPT, ngày 18/06/2020 cho “Tổ Công tác - ... Đọc thêm