Tag: phan mai lợi

VNTB – Nhân quyền Việt Nam bao giờ tường minh tin tức? 

- 20.09.2023 9:41

  Thới Bình    (VNTB) - Truyền thông của Nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đưa tin về việc trả tự do cho hai ... Đọc thêm

VNTB – Reuters: Các nhà hoạt động Việt Nam đi Mỹ sau thỏa thuận của chính quyền Biden

- 20.09.2023 9:21

  Tác giả: Trevor Hunnicutt   WASHINGTON, ngày 18 tháng 9 (Reuters) – Hai nhà hoạt động Việt Nam mà chính quyền Biden tin rằng ... Đọc thêm