VNTB – Chủ tịch Quốc hội: Toà án trang nghiêm, khang trang là … hướng tới nhà nước pháp quyền

Hoài Nguyễn (VNTB) – Những người phạm tội bước vào tòa án trang nghiêm sẽ thấy run sợ, không dám phạm tội…   Nhân “Ngày Luật sư Việt Nam” 10-10-2020, bà... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: