Tag: Phát triển đất nước

VNTB – Làm sao cho dân tôi giàu?

- 24.04.2024 2:57

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Để trả lời câu hỏi “làm sao cho dân tôi giàu”, nói trắng ra là cần làm tàn ... Đọc thêm

VNTB – Chung quanh ChatGPT – Phát triển và bè lũ không chịu phát triển

- 04.04.2023 12:20

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - “Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!”    Phong trào ... Đọc thêm

VNTB – Tổng Bí Thư phải “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”

- 25.02.2023 6:54

  Nguyễn Nam   (VNTB) - Tổng Bí thư phải "có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ... Đọc thêm

VNTB – Lựa chọn của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu mới

- 04.02.2022 12:04

Nguyễn Đức Thành   (VNTB) - Việt Nam tiến dần vào thập niên mới   Hai năm đầu tiên của thập niên 2020 đã trôi ... Đọc thêm

Nghịch lý phát triển của Việt Nam

- 12.08.2020 5:10

  Nguyễn Quang Dy   “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình, ta không làm tốt thì ... Đọc thêm