Tag "phê bình"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới

Tuần báo Văn nghệ “phê bình”Công giáo Vinh và văn nghệ sĩ “phi cách mạng” *

Tình cờ đọc bài viết của hai chức sắc Công giáo Việt Nam 1. Bài viết ngày 9-7-1976 của cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình nguyên Chủ tịch Hội đồng

Tuần báo Văn nghệ “phê bình”Công giáo Vinh và văn nghệ sĩ “phi cách mạng” *

Tình cờ đọc bài viết của hai chức sắc Công giáo Việt Nam 1. Bài viết ngày 9-7-1976 của cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình nguyên Chủ tịch Hội đồng