Tag "Phó chủ tịch Nghị viện Heidi Hautala"

Quay lại trang chủ
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – EVFTA :  Bất đồng ý kiến trong dân chủ.( bài I)

Thục Quyên   (VNTB) – Ngày 12/2/2020  Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là  401