VNTB – Phong tỏa tiền phúng điếu! Mới hay, “trí thức như cục cứt (1)”, lịch lãm thì ăn cướp. Khủng bố đấy!*

Đàm Nguyễn Kiệt Thảo (VNTB) – Đến tận hơn 21h25, ngày 17/1/2020, các trang báo mạng kiểm duyệt, đã đồng loạt loan tin: “Bộ Công an chính thức thông tin... đọc thêm »

VNTB – Hệ quả của phong toả tài khoản bà Nguyễn Thuý Hạnh?

Huyền Tính   (VNTB) – Tiền phúng điếu mà hơn 700 người gửi vào tài khoản VCB của bà Nguyễn Thuý Hạnh đã bị phong toả theo yêu cầu của... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: