Tag: Predator

VNTB – Tô Lâm quan tâm đến phần mềm giám sát… Giá tiền bao nhiêu không thành vấn đề!

- 13.10.2023 12:26

Hiếu Bá Linh (Biên dịch)   (VNTB) - làm thế nào mà một công nghệ dễ gây tai tiếng có thể nhanh chóng đến Việt ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam đã cố tìm cách hack nữ đại sứ Đức và nhà báo Lê Trung Khoa như thế nào?

- 12.10.2023 1:43

Hiếu Bá Linh (Biên dịch)   (VNTB) - Theo điều tra của tuần báo Đức SPIEGEL, nhà nước Việt Nam đã sử dụng phần mềm ... Đọc thêm

VNTB – Hợp đồng mang mật danh “Khơ Me Đỏ” của Tô Lâm

- 07.10.2023 11:29

Hiếu Bá Linh (Biên dịch)   (VNTB) - Việt Nam mua phần mềm gián điệp Predator của Israel để giám sát theo dõi những người ... Đọc thêm