Tag "quan hệ Nhât – Australia"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Nhật Bản, Australia thiết lập quan hệ quân sự chặt chẽ hơn để chống lại Trung Quốc

Anh Khoa dịch (VNTB)  – Hai đồng minh của Hoa Kỳ thỏa thuận huấn luyện chung nhiều hơn và hỗ trợ quân sự nhanh chóng hơn   Alastair Gale Ngày