Tag: Quốc hội Việt Nam

VNTB – Lập pháp ở Việt Nam đang có vấn đề?

- 23.05.2024 3:09

Hà Nguyên   (VNTB) - Khái niệm “cấp có thẩm quyền” làm căn cứ điều chỉnh chương trình nghị sự Quốc hội được ông Tổng ... Đọc thêm

VNTB – Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam?

- 27.11.2020 2:25

Tuấn Việt (VNTB) -  Bộ Chính trị mới là cơ quan quyền lực cao nhất  của nhà nước Việt Nam! Nếu căn cứ vào lý ... Đọc thêm

VNTB – Quốc hội Việt Nam nín lặng về Biển Đông

- 22.06.2020 7:17

Nguyễn Nam (VNTB) - Quốc hội Việt Nam đã không có một tuyên bố về Biển Đông, mặc dù nhiều ý kiến cho rằng với ... Đọc thêm

VNTB – Cảnh báo nguy hiểm!

- 26.11.2019 11:53

  Giang Nam *** (VNTB) - Cách đây một năm rưỡi Quốc hội Việt Nam họp ngày 15/6/2018 đã tuyên bố hoãn thông qua “Luật ... Đọc thêm

VNTB- Xử lý nợ xấu: Ôi, Quốc hội Việt Nam!…

- 10.06.2017 2:00

Minh Quân   (VNTB) - Phải nói, ít nhất cũng thoát được trách nhiệm về sau này…       Ôi, Quốc hội của tôi!... Chưa ... Đọc thêm