Tag "quy chụp chính trị"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Quyền tự ứng cử theo Hiến định và quyền ‘tranh cử’ trên thực tế

Hiền Lương (VNTB) – Tổng thống Hoa Kỳ J. Jefferson từng nói: “Nếu cho tôi chọn giữa Nhà nước thiếu báo chí và báo chí thiếu Nhà nước, tôi sẽ