VNTB – Quyền chính trị của các tổ chức công đoàn độc lập?

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Đã là tổ chức công đoàn thì cần phải có quyền về chính trị! Bộ luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực vào năm... đọc thêm »

VNTB – Người viết báo tự do ở Việt Nam bị hạn chế quyền chính trị

Nguyễn Nam (VNTB) – Nội dung “Phúc đáp Kháng thư của Liên Hiệp Quốc về nhà báo Phạm Chí Dũng” trên trang Việt Nam Thời Báo (1), cho thấy đang... đọc thêm »

VNTB – Để thực sự làm chủ, người dân phải có quyền chính trị!

Triệu Tử Long (VNTB) – Quyền chính trị của người dân nằm trong nhóm quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lập... đọc thêm »

VNTB – Thể chế chính trị năm mới sẽ ra sao?

Nguyễn Nam (VNTB) – Các cựu chính khách, nhà phản biện xã hội đã nói gì về thể chế chính trị của Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Canh... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: