Tag "quyền công dân"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Muốn làm ‘đày tớ’, trước tiên phải là đảng viên

Thới Bình (VNTB) – Ở Việt Nam, nếu muốn ai đó tận lực cống hiến tài trí cho bộ máy quản trị quốc gia, người ấy bắt buộc phải chấp

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Bản tuyên bố “đồng hành quyền tự do xuất bản của công dân”

Việt Nam Thời Báo Bản tuyên bố Tuyên bố đồng hành quyền tự do xuất bàn của công dân Nhà xuất bản Tự do tiếp tục phải đối mặt với

Diễn Đàn VNTB

VNTB – Tản văn đoản kiếm: quyền công nhân và công đoàn độc lập

Tú Da (VNTB) Họ đã vắt kiệt sức sống căng tràn của tuổi thanh xuân để phục vụ cho nhà máy ,phục vụ đất nước…, nhưng đến khi kiệt sức