VNTB – Chính phủ Việt Nam đã chấp nhận tái lập Hội Hướng đạo Việt Nam?

Vân Khanh (VNTB) – Khá bất ngờ là thời gian gần đây ở Sài Gòn có một doanh nghiệp với các hoạt động được quảng bá tương tự như Hội... đọc thêm »

VNTB – Tổ chức hội đoàn xã hội dân sự ‘không có giấy phép’ có là vi phạm pháp luật?

Hà Nguyên (VNTB) – Hội đoàn xã hội dân sự không có giấy phép thành lập từ nhà chức trách, liệu có vi phạm pháp luật hình sự? Trước tiên,... đọc thêm »

VNTB – Quyền lập hội nhìn từ quan điểm của Hồ Chí Minh

Nguyễn Cao (VNTB) Nếu Quốc hội Việt Nam đã nhìn nhận Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” như nêu tại Điều 4.1,... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: