VNTB – Luật Đất đai sẽ thay đổi kể từ sau Đại hội Đảng 13?

Nguyễn Nam   (VNTB) – Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai đã được Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đề xuất... đọc thêm »

VNTB – Không nên đánh tráo khái niệm ‘sử dụng đất’ và ‘quyền sử dụng đất’

Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – Do đánh tráo khái niệm ‘sử dụng đất’ và ‘quyền sử dụng đất’ nên thời gian vừa qua chúng ta tiếp tục loay hoay với... đọc thêm »

VNTB – Vai trò của tòa án ở đâu trong những vụ quy hoạch đất đai?

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Vai trò của tòa án khi nhân danh pháp luật, nằm ở đâu trong những vụ quy hoạch đất đai như ở Đồng Tâm, Lộc Hưng,... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: