Tag: quyền thừa kế

VNTB – Không phải nông dân, không được thừa kế ruộng vườn

- 18.09.2023 5:25

Hồng Dân (VNTB) - Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ chỉ thuộc đối tượng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng ... Đọc thêm