Tag "Quyền trẻ em"

Back to homepage
Tin mới Xã hội

Việt Nam sắp bị LHQ kiểm điểm về quyền trẻ em: 12 tổ chức XHDS nộp báo cáo

  Tổng cộng 12 tổ chức XHDS, trong đó 11 tổ chức của người Việt, đã phối hộp với nhau để nộp chung 3 bản báo cáo cho Uỷ Ban