Tag: sân golf Phan Thiết

VNTB – Hồ sơ: Chuông nguyện hồn ai

- 26.04.2022 12:09

Nguyễn Huỳnh   (VNTB) - Sắp tới đây các dự án của Tập đoàn Rạng Đông có  khả  năng  sẽ được xem xét với giác ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – cần xem xét lại môi trường đầu tư

- 03.09.2021 5:19

Phan Bình Minh Các bài viết chuyên mục Sân golf Phan Thiết , chúng tôi đã phân tích sự bất bình đẳng giữa các nhà ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Đơn phản biện, ngày 30/09/2019 của ông Đinh Trung (phần 2)

- 02.09.2021 11:33

Phan Bình Minh   Ông Đinh Trung (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủỵ Bình Thuận) gửi “Đơn Phản ảnh và ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Đơn phản biện, ngày 30/09/2019 của ông Đinh Trung (phần 1)

- 02.09.2021 5:49

Phan Bình Minh   Sau khi ông Đinh Trung gửi “Đơn Phản ảnh và đề nghị” ngày 02/01/2019 , Thanh tra Chính phủ có Báo ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – 
Đơn Phản ảnh và đề nghị, ngày 02/01/2019, của ông Đinh Trung

- 31.08.2021 4:04

Phan Bình Minh   (VNTB) - Ông Đinh Trung đã chỉ ra nhiều biểu hiện sai trái, tiêu cực “lợi ích nhóm”, trong quá trình ... Đọc thêm

VNTB – Sân golf Phan Thiết – Bài 13. Những người cộng sản

- 20.08.2021 1:17

Phan Bình Minh   (VNTB) - Rõ ràng đây là cuộc chiến giữa những người cộng sản chân chính và những người cộng sản thực ... Đọc thêm

VNTB – Sân golf Phan Thiết: ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 3)

- 07.09.2020 12:20

Đinh Trung V/- VỀ QUỸ ĐẤT 20% TRONG DỰ ÁN CHO NHÀ Ở XÃ HỘI Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận câu kết với ... Đọc thêm

VNTB – Sân golf Phan Thiết: Ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 1)

- 05.09.2020 2:35

Phan Bình Minh (VNTB) - Vụ “Xẻ thịt Sân golf Phan Thiết”, Thanh tra lần thứ hai, nhưng không công bố kết quả đúng kế ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết: tin nhắn ẩn danh

- 29.07.2020 11:37

Phan Bình Minh    (VNTB) - Thanh tra lần 2 Sân golf Phan Thiết ở Bình Thuận, theo kế hoạch, kết quả thanh tra công ... Đọc thêm

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Tỉnh Trưởng Rạng Đông xảo biện

- 20.07.2020 12:25

Phan Bình Minh   (VNTB) - Xin hỏi Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Đông: dự án xẻ thịt phân lô bán Sân golf Phan ... Đọc thêm

Chuyển đổi Sân Golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? (Bài 3, Bài 4)

- 17.07.2020 7:00

Mai Văn Tam Bài 1-2: Chuyển đổi Sân Golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? (VNTB) - Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày ... Đọc thêm