VNTB – Sân golf Phan Thiết: ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 3)

Đinh Trung V/- VỀ QUỸ ĐẤT 20% TRONG DỰ ÁN CHO NHÀ Ở XÃ HỘI Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận câu kết với Tập đoàn Rạng Đông không... đọc thêm »

VNTB – Sân golf Phan Thiết: Ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 1)

Phan Bình Minh (VNTB) – Vụ “Xẻ thịt Sân golf Phan Thiết”, Thanh tra lần thứ hai, nhưng không công bố kết quả đúng kế hoạch. Mặc dù Phó Thủ... đọc thêm »
đại biểu quốc hội

VNTB – Sân Golf Phan Thiết: tin nhắn ẩn danh

Phan Bình Minh    (VNTB) – Thanh tra lần 2 Sân golf Phan Thiết ở Bình Thuận, theo kế hoạch, kết quả thanh tra công bố trong tháng 6/2020, bây... đọc thêm »
Những kẻ không vì nhân dân

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Tỉnh Trưởng Rạng Đông xảo biện

Phan Bình Minh   (VNTB) – Xin hỏi Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Đông: dự án xẻ thịt phân lô bán Sân golf Phan Thiết, ngoài các loại thuế... đọc thêm »
đại biểu quốc hội

Chuyển đổi Sân Golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? (Bài 3, Bài 4)

Mai Văn Tam Bài 1-2: Chuyển đổi Sân Golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? (VNTB) – Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 04/6/2019 của Thanh tra Chính... đọc thêm »

VNTB – Sân golf Phan Thiết: anh hùng ra tay

Phan Bình Minh (VNTB) – Anh hùng Nguyễn Văn Đông gửi văn bản Văn bản số 82 CV/TH-BPT, ngày 18/06/2020 cho “Tổ Công tác – Thanh tra Chính phủ”, nhưng... đọc thêm »
Sân golf Phan thiết

VNTB – Sân golf Phan Thiết: mặt thật người anh hùng

Phan Bình Minh   (VNTB) – So với quan chức khác, nhận được quà tặng, nhà đất rồi im miệng, cố sống chết bảo vệ cho bằng được Nguyễn Văn... đọc thêm »
Những kẻ không vì nhân dân

VNTB – Sân golf Phan Thiết: những kẻ không vì nhân dân

Phan Bình Minh   (VNTB) – Những kẻ không vì nhân dân, gồm đại gia và quan chức bắt tay thành nhóm lợi ích đã cướp đi cơ hội được... đọc thêm »
Sân golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết – Phụ Lục

Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án rút ruột tài nguyên đất đai, mà về... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết (bài cuối)

Bài 6. Làm sao cho có niềm tin? Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 6a)

Bài 6. Làm sao cho có niềm tin? Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: