Tag "Sân khấu chính trị"

Back to homepage
Tin mới VNTB

VNTB – Đi tìm sự thật?

Thu Minh (VNTB) – “Đóng kịch” cần hóa trang, mà cá nhân, tổ chức chính trị, tôn giáo, truyền thông cũng hóa trang, nên tất cả không thật. Nhận xét