Tag: Sihanouk Ville

VNTB – Phập phồng Hà Tiên

- 19.02.2020 4:40

Lâm Viên (VNTB) - Phập phồng vì từ cửa khẩu Xà Xía của Hà Tiên sang Sihanoukville gần lắm. “Sáng nay, sĩ quan đồn trưởng ... Đọc thêm