Tag "số hoá"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Nền văn minh không ổn

Bs Nguyễn Đan Quế – Chủ tịch Cao trào Nhân Bản   (VNTB) – Số Hóa và Nhân Bản Hóa là điều kiện cần và đủ để đưa nhân loại