Tag "sở hữu đất đai"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Tư hữu hóa đất đai sẽ rất phức tạp?

Hà Nguyên (VNTB) – Với người nông dân thời nào cũng vậy, đất đai luôn gắn bó như máu thịt. Bỗng vào một ngày xấu trời, tự dưng đất đai

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Sai phạm của lãnh đạo trong các vụ án liên quan đất đai: hệ lụy của ông chủ nhà nước?

Đức Minh (VNTB) – “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Đất đai ở Việt Nam cứ mỗi 5 năm lại đổi chủ một lần?

Hoài Nguyễn (VNTB) – Nếu không gì thay đổi, vào quý 1-2021, đất đai ở Việt Nam sẽ có những chủ nhân ông mới. Ông chủ mới đó tương ứng

Tin mới VNTB

VNTB – Người chủ sở hữu – người đại diện, và ông chủ cả

Trần Vang (VNTB) – “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Luật đất đai đang chính trị hóa về quan hệ dân sự?

Hoài Nguyễn (VNTB) – Bộ trưởng Tư pháp, ông Lê Thành Long, nói rằng sở dĩ chưa nên sửa đổi luật đất đai trong lúc này, vì chờ đợi quyết