Tag "Tài phán hiến pháp"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Vì sao Việt Nam xem nhẹ tài phán Hiến pháp?

Hoài Nguyễn   (VNTB) – Đến nay, mặc dù Hiến pháp nói rằng người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Việt Nam cần có ‘tài phán hiến pháp’

Cửu Long (VNTB) – Tài phán hiến pháp, cũng tương tự như tất cả các hoạt động được xem là tài phán khác, đều hướng tới xét xử các hành