Tag: tài sản của tôn giáo

VNTB – Tín hiệu lạ: đòi lại tài sản của tôn giáo bị quốc hữu hóa

- 07.12.2020 12:43

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Sở dĩ gọi là lạ, vì Luật Đất đai ở Việt Nam nói rằng Nhà nước không thừa nhận việc ... Đọc thêm