Tag "Tài sản doanh nghiệp"

Back to homepage
Kinh tế Tin mới VNTB

VNTB – Làn sóng ngầm đang dần nổi

Phạm Lê Đoan   (VNTB) – Việt Nam vẫn tiếp tục trung thành thể chế chính trị đơn nguyên. Tuy nhiên dường như làn sóng ngầm về sự thay đổi