Tag "tâm tang"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Rẽ ngôi sợ hãi, lướt thuyền Chánh pháp

Văn Lang   (VNTB) – Thầy Thích Quảng Độ từ trần, ở độ tuổi xưa nay hiếm. Tin về Thầy gây xúc động mạnh, bùi ngùi với nhiều người, học

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Báo chí nhà nước ‘răm rắp thực hiện theo di huấn’ của Hòa thượng Thích Quảng Độ?

Mai Lan   (VNTB) – Lễ cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ vào 8 giờ sáng ngày 25-2-2020, nhằm ngày 3-2-Canh Tý. Tro cốt của ngài được

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Học giả uyên thâm Phật học Thích Quảng Độ

Nguyễn Nam (VNTB) – Hòa thượng Thích Quảng Độ được nhắc đến nhiều như một nhân vật chính trị, nhưng ít người để ý rằng ông cũng là một nhà