Tag: tăng trưởng

VNTB – Nền kinh tế Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trong bao lâu và ở độ cao nào?

- 15.05.2023 4:23

Anh Khoa dịch     (VNTB) - Các kết quả ước tính khác nhau, tùy thuộc vào các giả định về dân số, năng suất ... Đọc thêm

VNTB – Ai đã làm Tây nguyên xáo trộn niềm tin tín ngưỡng?

- 07.02.2022 5:01

  Nguyễn Nam   (VNTB) - Người Nùng di cư vào Tây nguyên khi những người cộng sản kiểm soát miền Bắc vào năm 1954. ... Đọc thêm

VNTB – Phục vụ tăng trưởng bằng mọi giá: hút tài nguyên, quên năng suất lao động

VNTB – Phục vụ tăng trưởng bằng mọi giá: hút tài nguyên, quên năng suất lao động

- 13.06.2017 1:59

Anh Văn (VNTB) Thậm chí, để đạt mục tiêu tham vọng tăng trưởng 6,7%, năm 2017, ông Nguyễn Chí Dũng vỗ về “Quốc Hội an tâm”, ... Đọc thêm