Tag: tập đoàn xăng dầu Việt Nam

VNTB – Việt Nam đang đứt gãy logistics xăng dầu hay ‘nhân sự’?

- 13.11.2022 12:55

Trần Dzạ Dzũng   (VNTB) - Tổng nguồn xăng dầu đến nay là 18,6 triệu tấn, đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng trong ... Đọc thêm