Tag: Thẩm phán Trương Việt Toàn

VNTB – Tại sao nữ thần công lý lại bịt mắt?

- 14.12.2020 12:52

Hà Nguyên   (VNTB) - Dải băng bịt mắt được giải thích là tượng trưng cho sự vô tư, khách quan; công lý sẽ không ... Đọc thêm